VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 10 tỉnh Bình Định đã trao đổi
640.926
văn bản qua mạng
giữa 508 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:30 ngày 16/10/2019)