VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 tỉnh Bình Định đã trao đổi
699.098
văn bản qua mạng
giữa 508 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 05:04 ngày 18/11/2019)