VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 1 tỉnh Bình Định đã trao đổi
777.361
văn bản qua mạng
giữa 525 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 12:46 ngày 18/01/2020)