VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 tỉnh Bình Định đã trao đổi
945.642
văn bản qua mạng
giữa 535 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 10:31 ngày 25/05/2020)